İlme Hizmet, İnsanlığa Hizmet!

0542 334 91 14

Medreseler İslâmın Temelidir

medrese faaliyet

Allah’ın (celle celâlühü)’’rabbinin adıyla oku!’’buyurduğu emrin tecelli yerleridir medreseler. Çünkü aslında bu emrin gereği olarak, ilk medrese Daru’l Erkam (veya Daru’l İslam) olarak tesis edildi. Kur’an’ı kerim nebi Zişan’ın (sallallahu aleyhisselam) mübarek ağzından ashab-ı kirama ilk olarak burada okutuldu ve öğretildi. Ve bu medrese hakkı arayanları islam’a davet için bir mekan oldu. Hazreti Ömerler işte burada iman ile şerefyap olup, cahiliyetten marifete yol buldular. Hem de bu huzurla mekanda müminler peygamberimizin (sallallahu aleyhisselam) yanında ibadet ve zikir tadini ve lezzetini ilk kez tattılar. Artık bu medrese, islam’ın insanların kalplerine iyice yerleşmesinde önemli temellerden biri oldu. İşte Mahmut efendi hazretlerinin (kuddise sirruhu) tesis ettiği medreseler, o Daru’l erkam medresesinin zamanımızdaki en parlak örnekleridir. Çünkü bu medreseler daru’l erkam gibi ilim ve ibadet,zikir ve tefekkür,amel ve ihlas, tedris ve davet bir araya gelip, nebevi usulün ‘’olduğu gibi’’ tatbik edildiği yerlerdir.

 


İslami ilimlerin ecdadımızın okuttuğu yol üzere günümüze kadar gelmesi, şer’i meselelerin son derece hassasiyetle araştırılıp doğru fetvaların sudur edilmesi, ortada fesat hakim olduğu bir dönemde cübbeli ve çarşaflı gençlerin dini değerlerine sadık olabilmesi ve belkide nice belaların toplumun üzerinden kaldırılması hep medreselerin sayesindedir. Bugün bu medreseler sadece Türkiye’de değil, dünyanın tamamında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dini hassasiyet her yere ulaşmalıdır. Resulünden (sallallahu aleyhisselam)yetim kalan bu ümmeti ancak medreseler bir baba gibi kucaklayıp, peygamberin (sallallahu aleyhisselam)terbiyesiyle onları eğitebilir. Ve ancak medreseler islam’ın nurunu insanlara ulaştırır. Ehli sünnet medreseleri kurmak gibi şerefli bir hedefe aday olduk. Mevla teala (celle celalühü)bu onurlu vazifeyi Mahmut efendi hazretlerinin (kuddise sirruhu)duaları hürmetine tam olarak yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin!

 
“Bizler dini tahsil etmemiz sebebi ile bir kuruş dahi kazanamayacağımızı bilsek, açlıktan ölsek yine bu ilme devam edeceğiz. Allah için okuyup okutacağız.” Mahmut Efendi Hz.
Foto Hizmet ve Faaliyet Tablosu
hizmet talebe Talebe Yetiştirme
Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim, Talim, Tecvid, Hafızlık, Arapça Sarf, Nahiv, Belağat, Tefsir, Fıkıh, Hadis ve Akaid dersleri verilmektedir. Şu ana kadar birçok hafız ve hoca kardeşimizi Allah’ın izniyle yetiştirdik. Şimdi’de hoca kardeşlerimizin aylıklarını vererek bir taraftan okutmaya diğer taraftan okumaya devam ediyoruz.
hizmet alim Gönül Bağı
Önde gelen alim ve ilim adamlarımızla programlar düzenliyoruz.
sohbet Haftalık Sohbetler
Büyük hocalarımızn önderliğinde haftalık ilim sohbetleri yapılmakla birlikte, tüm mübarek gecelerde sohbetler ve dua programları yapılmaktadır.
kurban Kurban Faaliyetleri
Vakfımıza adak ve akika kurban bağışı kabul edilir. Kurban bağışlarınız ve kurban derileriniz hafızlık ve Arapça okuyan ilim talebelerinin yarına kullanılacaktır. Mevla Teala yaptığınız ve yapacağınız bağışlarınızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun.
iftar İftar Programları
Vakfımızda öğrencilere ve halkımıza iftar programları düzenlenmektedir.
yuzme Sosyal Aktiviteler
Talebelerimizle yüzme faaliyetleri, kış faaliyetleri, gezi faaliyetleri, sportif faaliyetler gibi etkinliklerimiz yapılmaktadır.
Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image