İlme Hizmet, İnsanlığa Hizmet!

0542 334 91 14

Mahmut Efendi Hazretleri'nin Üstâdı Reîsü'l-Kurrâ Mehmet Rüştü ÂŞIKKUTLU Hocaefendi'nin mümtâz talebelerinden Gözcü Baba Câmii İmam Hatîbi ve Aşere - Takrîb Üstâdı Kurrâ Hâfız İbrahim TANRIKULU Hocaefendi çalışmalarımızı yerinde inceledi ve Talebelerimiz ile hasbihal etti.
(19.07.2019)

 

 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image