İlme Hizmet, İnsanlığa Hizmet!

0542 334 91 14

BankaHesap Bilgileri
banka Veren el alan elden üstündür. (Hadis-i Şerif)

Külliye inşaatımız devam ediyor. Tapu affı çıktı. İnşaalah yardımlarınızı ve dualarınızı bekliyoruz.

Vakıf Sorumlu Hocamız : İbrahim KOÇ - 0542 334 91 14

ALBARAKA IBAN NO(Şahin KOÇ)

TR79 0020 3000 0225 6297 0000 10

Sadaka belaları def eder!

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah'ın lütfu geniştir ve O her şeyi bilendir..

Bakara Suresi, 261. ayet

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image